woensdag 6 februari 2013

Motion detection in smartphones en tablets.

Bron; www.frankatching.com

Motion detection

In de toekomst, als motion detection (zoals nu bijvoorbeeld in de kinect) wellicht onderdeel wordt van smartphones en tablets (later zelfs brillen en lenzen), zijn er zelfs meer interactiemogelijkheden denkbaar met het fysieke object. Dan kun je bijvoorbeeld het lot vouwen of omkeren om zo andere visualisaties zichtbaar te maken op het device. Een voorbeeld hiervan is onderzoek van Disney research waarbij het draait om het tracken en herkennen van touch gestures op fysieke objecten, en die om te zetten naar virtuele reacties hierop. Als een gebruiker zijn kantoorkamer bijvoorbeeld even verlaat, verschijnt er op de deur ‘back in 5 minutes’.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten