woensdag 3 juli 2013

Tabletbezit stijgt naar 44%.Intomart GfK publiceerde vorige week de nieuwe resultaten van het halfjaarlijkse onderzoek ‘Trends in Digitale Media’. Het is een onderzoek dat het bezit en gebruik van allerhande devies in kaart brengt. Hieruit blijkt dat in de eerste helft van 2013  er 1,3 miljoen tabletgebruikers bijgekomen zijn, waardoor het aantal tabletgebruikers inmiddels 5,6 miljoen bedraagt. Hiermee is 44% van alle Nederlanders in het bezit van een tablet. De groei van het aantal tabletgebruikers wordt enerzijds  veroorzaakt door de groep jongeren tussen de 13 en 17 jaar, waarvan 39% inmiddels een tablet bezit (versus 10% in juni 2012 ). Anderzijds zijn het de ouderen (65+) die meer tablets zijn gaan gebruiken en waarvan inmiddels een derde een tablet bezit (versus 15% juni 2012).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten